• Samoilova
 • Erduan
 • 18.08.2017 во 14:44
 • 0

 • ул. Милан Марковиќ - Детска градинка Пролет 2
 • Дотерај го Скопје тим
 • 18.08.2017 во 09:15
 • 0

 • ОУ Климент Охридски, Драчево
 • Дотерај го Скопје тим
 • 18.08.2017 во 08:46
 • 0

 • Георги Димитров, Кисела Вода
 • Дотерај го Скопје тим
 • 17.08.2017 во 11:23
 • 0

 • улица Дебарска, Кисела Вода
 • Minstrel's Gallery
 • 17.08.2017 во 11:16
 • 0

 • Детска градинка 8 март, Драчево
 • Atanas
 • 17.08.2017 во 10:32
 • 0

 • Шарена Чешма, Драчево
 • Александра
 • 17.08.2017 во 10:21
 • 0

 • ул. Георги Димитров, Кисела Вода
 • Коста К.
 • 17.08.2017 во 09:32
 • 0

 • ул. Васко Карангелески, Аеродром
 • Ивана
 • 17.08.2017 во 09:28
 • 0

 • T.C Antiko
 • Maja Markudova
 • 15.08.2017 во 16:52
 • 0

 • ул. Железничка 40
 • Ненад Т.
 • 15.08.2017 во 09:42
 • 0

 • ул. Загребска 28а,
 • Сава Осигурување
 • 15.08.2017 во 09:41
 • 0

 • Преплет, ул. Радњанска 22, Дебар Маало
 • Преплет
 • 15.08.2017 во 09:39
 • 0

 • ул. Јани Лукровски, детска градинка, Автокоманда
 • Дотерај го Скопје тим
 • 15.08.2017 во 08:54
 • 0

 • ul. Ferid Bajram
 • Стефан С.
 • 15.08.2017 во 08:51
 • 0

 • Огњан Прица 16, К. Вода
 • Тодорка
 • 13.08.2017 во 11:15
 • 0

 • Razlovecko vostanie
 • Vasko Naumovski
 • 25.07.2017 во 13:43
 • 0

 • Ortse Nikolov
 • Petrus Theunisz
 • 22.07.2017 во 08:21
 • 0

 • Nikola Vapcarov 5/11
 • Petrus Theunisz
 • 22.07.2017 во 08:10
 • 0

 • Ul Makedonija in front of the church
 • Petrus Theunisz
 • 17.07.2017 во 18:04
 • 0

 • 8 Udarna Brigada, passageway
 • Petrus Theunisz
 • 17.07.2017 во 17:59
 • 0

 • Corner Jordan Mijalkov and Dimche Mirchev
 • Petrus Theunisz
 • 17.07.2017 во 17:55
 • 0

 • 11 Oktomvri, pred Gradska bolnica
 • Filip Icovski
 • 17.07.2017 во 17:25
 • 0

 • Павел шатев бр.8а
 • Марина Јакшиќ
 • 09.07.2017 во 19:35
 • 0

Дотерување на улица Павел Шатев

 • Manapo bb
 • Jule
 • 08.07.2017 во 11:04
 • 0

 • Feveuarski Pohod br.10
 • Sase
 • 04.07.2017 во 10:28
 • 0

 • Скејт парк - Парк на Франкофонија
 • БРЕОН ДООЕЛ
 • 03.07.2017 во 09:35
 • 0

Предлог интервенција кај Скејт Парк - Парк на Франкофонија